AKADEMİK ÜNVANLAR

 

YÖNETİLEN TEZLER

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının [18f]florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi ile değerlendirilmesi

MUTLU B. (Danışman)

M. Oğuz (Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, Devam Ediyor

Aterosklerotik aort kapak hastalarında istirahatta ve stres sonrası sol ventrikül fonksıyonlarının transtorasik ekokardiyografi ile degerlendirilmesi

MUTLU B. (Danışman)

A. Akhundova (Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014